SCA har avverkat värdefull naturskog i Övertorneå kommun

Så här ser skogen ut idag. Foto: Marie Persson

SCA har nyligen avverkat en hänsynskrävande biotop i form av en blockrik tallnaturskog med riklig förekomst av död vid Kuuravaara i Övertorneå kommun, trots att Naturskyddsföreningen Norrbotten yrkat på förbud mot avverkning i Mark- och miljödomstolen.

SCA har även påbörjat avverkningen av en intilliggande skog med liknande höga naturvärden. Under helgen hittade Övertorneås skogsgrupp den fridlysta orkidén knärot i skogen, vilket både SCA och Skogsstyrelsen har blivit informerade om. Uppdatering 20/5: SCA har meddelat att de pausar avverkningen av den intilliggande naturskogen för att genomföra en egen inventering.

Det är ofattbart att skogar som dessa slinker igenom Skogsstyrelsens automatiska granskning utan anmärkning, trots att hänsynskrävande biotoper ska lämnas orörda av skogsbruket. FSC-certifierade SCA har inte heller genomfört någon naturvärdesbedömning inför avverkningen, vilket strider mot krav i miljöbalken. Att SCA agerar på detta vis är högst anmärkningsvärt, inte minst mot bakgrund av de senaste årens intensiva debatt om de krympande naturskogarna och Sveriges ansvar enligt såväl nationella mål som EU-regleringar och domar från EU-domstolen, säger Marie Persson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

De två tallnaturskogarna vid Kuuravaara i Övertorneå kommun avverkningsanmäldes i december 2023. Skogarna är privatägda och SCA är ombud. Avverkningsanmälningarna gick igenom Skogsstyrelsens automatiska granskningssystem utan anmärkning. Skogsstyrelsen valde därefter att inte inleda en utredning om skogarna och har inte heller fattat några beslut om förbud i ärendena.

Den nu avverkade skogen (ca 3 hektar) utgörs huvudsakligen av en blockrik stavatallskog med riklig förekomst av död ved. Skogen har uppkommit naturligt efter brand. De klena och senvuxna tallarna i skogen var ca 140-150 år gamla – därutöver fanns spridda inslag av äldre tallar. Ingenting talade för att skogen tidigare hade kalavverkats. Det fanns gott om död ved i skogen i olika nedbrytningsstadier.


Så här såg skogen ut för en vecka sedan. Foto: Marie Persson

Övertorneås skogsgrupp som inventerade skogen förra helgen uppskattade att det fanns ca 50 lågor (liggande död ved) per hektar, vilket är en mycket hög andel. Den sårbara vedsvampen gräddporing (VU) växte på tre murkna tallågor – den indikerar tallnaturskogar med höga naturvärden. SLU Artdatabanken föreslår att merparten av gräddporingens nu kända växtplatser undantas från skogsbruk. Skogen utgör även en viktig livsmiljö för de fridlysta skogsfåglarna spillkråka (NT) och tjäder.

Stavatallskogen är nu kalavverkad med stora mängder sönderkörd död ved. Skördaren har knäckt stående död ved, skadat kolnade högstubbar och krossat oräkeliga lågor i området. En av lågorna som hyser den sårbara vedsvampen gräddporing var överkörd med vedsvampen liggande upp i luften. Jag känner mig både ledsen, frustrerad och förbannad över hur skogsbruket och skogspolitiken fungerar i Sverige, säger Marie Persson.

Det andra avverkningsanmälda skogsområdet (ca 4 hektar) är till en tredjedel redan avverkat. Resten kommer enligt plan att avverkas under kommande vecka. Den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) har under helgen hittats på sex lokaler i skogen som fortfarande står kvar. Skogsstyrelsen och SCA har informerats om knärotsfynden i skogen.

 

Kontaktperson:

Marie Persson
Ordförande
Naturskyddsföreningen Norrbotten
Tel. 070-594 57 07
persson.marie82@gmail.com

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.