Appellen ”Länge leve Norrbottens skogar”

– en gemensam appell från ett län där skogen utgör grunden för liv

”Norrbotten – Europas eldorado för människors naturupplevelser av mångfalden i skogen

Vi vill att skogslandskapet i Norrbottens län långsiktigt kan fortsätta spela sin stora roll för människors naturupplevelser, för kulturen, för klimatet, och rymma alla naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd.  Människans plats i landskapet är självklar och våra försörjningsmöjligheter med skogen som grund sker på ett hållbart sätt där skogens naturliga förutsättningar sätter ramarna och ger möjligheterna. ”

Så inleds den skogsappell som undertecknats av ett stort antal norrbottningar.

• Läs hela appellen här

• Läs vilka organisationer och företagare som hittills undertecknat appellen

• Läs vilka politiker som hittills undertecknat appellen

• Läs vilka kulturpersonligheter som hittills undertecknat appellen

• Läs pressmeddelandet här