Upprop FÖR kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken

Skriv på uppropet för ett kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har nyligen skickat ett upprop till kommuner, organisationer, föreningar och politiker där vi ber om hjälp, att stoppa byggandet av ett nytt kärnkraftverk på finska sidan Bottenviken, genom att underteckna uppropet. Uppropet ska överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i Helsingfors. Nära 8000 har […]

Läs mer

Fennovoima får fortsätta – fel melodi Finland!

Riksdagshuset i Helsingfors sommaren 2014. Ingen kom ut för att titta på velomobilen. Om de finska politikerna skulle titta sig runt lite i omvärlden så skulle de upptäcka att det händer mycket som kommer att visa att Fennovoima är fel väg. Foto Urpo Taskinen. Många av oss befarade att spelet kring det finsk-ryska kärnkraftsbygget Fennovoima […]

Läs mer

Finland – strunta i kärnkraften – satsa på förnyelsebart NU!

Hanhikivi-udden 5 maj 2012. Fennovoima bygger på den här platsen utan slutgiltigt tillstånd för kärnkraftverket! Foto Urpo Taskinen Skriv under namninsamlingarna! 1. Kärnkraftsfritt Bottenviken 2. Finska Greenpeace (översättning) 3. Jordens vänner Det finns ett klassiskt citat från C.S. Lewis, författaren bakom böckerna om Narnia: We all want progress, but if you’re on the wrong road, progress […]

Läs mer

Vi vann talerätten i Änok!

Naturskyddsföreningen har på Alla Hjärtans Dag nåtts av beskedet att Högsta Förvaltningsdomstolen med hänvisning till Århuskonventionen tillerkänt oss talerätt att överklaga avverkningstillstånd som utfärdats av Skogsstyrelsen i fjällnära  skog med höga naturvärden. Detta rör den välkända skogen i Änok.

Läs mer

Skog i öst och väst

I sommar har jag besökt naturskogar i både Ryssland och Skottland. Och det gav perspektiv på vad vi behöver göra för att ha kvar gammelskog i Norrbotten i framtiden. Vegetationsgeografiskt ligger alla dessa områden inom planetens nordliga barrskogsbälte.

Läs mer

Kolahalvön till Vita Havet – upptäcktsresa på miljöns villkor

Nordvästra Ryssland ligger nära Norrbotten. Där finns spännande natur, och människor som precis som oss kämpar för miljön, i ett samhälle som precis som här istället prioriterar exploatering för vinnings skull. Goda skäl för att resa och se. Kandalaksja vid Vita havets kust ligger närmare än Sundsvall, Arkhangelsk vid Dvina-flodens delta närmare än Göteborg och […]

Läs mer

Jokkmokk Winter Conference 2013

      Jokkmokk Winter Conference 2013 med titeln Sustainable Energy – Sustainable Living: Planning for Action hålls i Jokkmokk 4-7 februari 2013. För mer information Webb: http://www.nncc.eu/index.php/12-jokkmokk-winter-conference/21-jwcprogram Facebook: http://www.facebook.com/pages/Jokkmokk-Winterconference/162751160830 För program http://www.nncc.eu./images/PDFfiles/jwc2013-programme_2013-1-11_.pdf Frågor: jwc@jokkmokk.se Anna Hövenmark  070-6117192 Tiina Jaatinen 072-7144438 Anmälningstiden för konferensen är över, men troligtvis går det att i mån av plats följa enstaka seminarier. Ta kontakt […]

Läs mer

Massiv flygkrigsövnings miljöbelastning ovälkommen

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län tar avstånd från den miljöbelastning som främmande krigsmakters flygövningar i Norrbotten innebär. – Vi accepterar inte den extra påverkan på natur och miljö som främmande truppers övningar medför för natur och miljö i Norrbotten. Vi motsätter oss även om svensk militär orsakar miljöfara, säger Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens […]

Läs mer

Inspirationshelg i Laponia 8-9 september

Härmed inbjuder Naturskyddsföreningen i Norrbottens län i samverkan med Tornedalens folkhögskola dig till en inspirationshelg vid Stora Sjöfallet i Laponia. Boka in datumen 8 – 9 september i kalendern redan nu! Helgen kommer att vara fullspäckad med exkursioner, aktiviteter, inspiration, föredrag och diskussioner. Välkommen för att lära dig mer om Naturskyddsföreningen, uppleva nationalparkens spännande flora […]

Läs mer