Debatt med Sveaskog i P4

  23 januari medverkade Marie Karlsson, Naturskyddsföreningen i Norrbottens Verksamhetsutvecklare med ansvar för skogsfrågorna i länet, i Eftermiddag i P4 Norrbotten för att bemöta Sveaskogs VD Erik Brandsma efter att Sveaskog i sitt pressmeddelande 9 januari https://www.sveaskog.se/press/2023/minskade-avverkningsnivaer-i-norrbotten-2023/ lade skulden på samebyarna för att de är tvungna att dra ned på sina avverkningsnivåer inom Norrbottens län. […]

Läs mer

Vill du bli Natursnoksledare?

Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn? Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare för att bli Natursnoksledare hos oss. Kolla in våra utbildningar! Natursnokarna är en del av Naturskyddsföreningens lokala kretsars verksamhet och finns över hela Sverige. Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar för alla medlemmar som vill leda barn och deras vuxna […]

Läs mer

Vem vill du nominera till Naturskyddspriset?

Foto: Staffan Widstrand Nu är det dags att nominera 2022 års mottagare av Naturskyddspriset utdelat av Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsförbund! Naturskyddsföreningen i Norrbottens län utser varje år en person, organisation, företag eller annan sammanslutning som får mottaga Naturskyddspriset (tidigare kallat Naturvårdspriset) för värdefulla insatser för natur- och miljö under föregående år. Den som mottager Naturskyddspriset […]

Läs mer

Norrbotten når inte miljömålet levande skogar 

  Krisen för skogen är ett akut problem, med avverkningar av skyddsvärda skogar, kalhyggesbruk och allt för lite skyddad skog. Och utvecklingen för miljön i skogen går åt fel håll, vilket Skogsstyrelsen konstaterar i den senaste regionala uppföljningen av miljömålet Levande skogar i Norrbottens län.   Sedan 1999 styrs Sveriges miljöpolitik av miljökvalitetsmålen. Trots att tretton […]

Läs mer

Lyckat jobb av Luleå kretsen med att få till en övergång till hyggesfritt skogsbruk för Luleå kommuns markinehav

  Nu utreder Luleå kommun hur de ska kunna bedriva  hyggesfritt skogsbruk trots att man  röstade ned medborgarförslaget om hyggesfritt skogsbruk  i samband med att en ny skogspolicy  antogs i stadsbyggnadsnämnden i somras, trots att en motion som stödde medborgarförslaget inte hade hunnit behandlats i kommunfullmäktige. Men under sensommaren och hösten har Luleå-kretsens arbetsgrupp som […]

Läs mer

Nu nalkas julen och slutet på året…

…och vi ser fram emot ett nytt år med många aktiviteter, fler medlemmar och framgångar för Naturskyddsföreningen i Norrbotten! Detta mitt första år som ordförande i länsförbundet har i mångt och mycket varit en läroperiod. Jag har tagit del av allt arbete som bedrivs inom områden som till exempel skogen, gruvor, vindkraft, klimat och Fältbiologerna. […]

Läs mer