Kom med och upptäck fladdermössens magiska värld!

Nu bjuder vi in dig till två olika tillfällen att, tillsammans med Olga Sandberg från Batlife Sweden, upptäcka fladdermössens magiska värld! Nu i september har fladdermössen lämnat sina yngelkolonier och en del flyttar till sina övervintringsplatser. När kvällarna har blivit mörkare men det ännu inte blivit för kallt har vi fortfarande chans att se och höra […]

Läs mer

Välkommen på digital föreläsning om kyrkan och skogen i Luleå stift

  Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare. Trots kyrkans grundläggande värderingar fortsätter kyrkan att kalavverka kontinuitetsskogar men kyrkan är demokratiskt styrd genom kyrkoval och går att påverka. Under den här föreläsningen kommer du få veta mer om kyrkans skogsinnehav i Västerbotten och Norrbottens län, var makten över skogen ligger och hur du kan verka […]

Läs mer

Naturvärdesinventering i Nunasvaara – minst fem gånger så många NVOer som bolaget hittat

Vy från Nunasvaara mot Vittangi. Gammelskogen som glömdes bort av bolaget. Foto Jan Henriksson. Nu finns ett resultat av en fördjupad naturvärdesinventeringen i det av prospekteringsbolaget Talga AB planerade området för grafitgruvan i det som kallas Nunasvaara södra. Naturvärdesinventeraren Jan Henriksson, Amalina Natur- och Miljökonsult, har på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Kiruna under en intensiv […]

Läs mer

23/9 : Skog för Livet på Kulturens Hus i Luleå

Skogsfrågan blir allt mer infekterad, i Sverige och i synnerhet i Norrbotten. Gammelskog försvinner i en rasande takt. Bara mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av de sista oskyddade gammelskogarna försvunnit enligt en ny forskningsrapport. Det innebär ett starkt hot mot den biologiska mångfalden, klimatet, samernas rättigheter, friluftslivet och naturturismens framtid. Många organisationer, […]

Läs mer

Överklagan av dom om grafitgruva i Nunasvaara – naturvärdesinventering planeras

Hosiojärvi och Nunasvaara den 25 september 2022. Foto Urpo Taskinen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har via sitt juridiska ombud, miljöjurist Gunilla Högberg Björck, lämnat in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen om grafitgruvan i Nunasvaara den 25 april 2023. Den 5 juni 2023 har en kompletteringar till överklagan lämnats in. Där finns förutom den kompletterande […]

Läs mer

Skogskurs i Övertorneå 17-18 juni

Naturskyddsföreningen i Övertorneå  bjuder in till kurs om gammelskogen med de fantastiskt kunniga, pedagogiska och inspirerande kursledarna Sebastian Kirppu och Helena Björnström. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om skogens myllrande liv: svampar, mossor, fåglar, lavar och olika trädslag. Vi kommer få lära oss varför mångfald i skogen är viktigt; både […]

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Miljöorganisationer och samiska organisationer protesterar mot svenskt skogsbruk under EU-skogsmöte i Skellefteå

Foto: Marcus Westberg PRESSMEDDELANDE Den 15-17 maj anordnar regeringen, i kraft av sitt EU-ordförandeskap, ett stort möte i Skellefteå för EU:s skogsdirektörer. Där väntas svensk skogspolitik grönmålas av både regeringen och skogsindustrin. För att visa en mer sanningsenlig bild av tillståndet i de svenska skogarna går flera miljöorganisationer och samiska organisationer samman i en mångfald […]

Läs mer

Kom till Skellefteå 15-17 maj!

Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU har EUs skogsdirektörer möte i Skellefteå 15-17 maj. Vi kommer självklart att vara på plats och hoppas att du också kommer för att tillsammans visa att det finns en annan historia! Den som Sveriges regering inte avser att berätta… Tillsammans med andra miljöorganisationer och samiska representanter kommer […]

Läs mer