Överklagan av dom om grafitgruva i Nunasvaara – naturvärdesinventering planeras

Hosiojärvi och Nunasvaara den 25 september 2022. Foto Urpo Taskinen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har via sitt juridiska ombud, miljöjurist Gunilla Högberg Björck, lämnat in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen om grafitgruvan i Nunasvaara den 25 april 2023. Den 5 juni 2023 har en kompletteringar till överklagan lämnats in. Där finns förutom den kompletterande […]

Läs mer

Skogskurs i Övertorneå 17-18 juni

Naturskyddsföreningen i Övertorneå  bjuder in till kurs om gammelskogen med de fantastiskt kunniga, pedagogiska och inspirerande kursledarna Sebastian Kirppu och Helena Björnström. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om skogens myllrande liv: svampar, mossor, fåglar, lavar och olika trädslag. Vi kommer få lära oss varför mångfald i skogen är viktigt; både […]

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Miljöorganisationer och samiska organisationer protesterar mot svenskt skogsbruk under EU-skogsmöte i Skellefteå

Foto: Marcus Westberg PRESSMEDDELANDE Den 15-17 maj anordnar regeringen, i kraft av sitt EU-ordförandeskap, ett stort möte i Skellefteå för EU:s skogsdirektörer. Där väntas svensk skogspolitik grönmålas av både regeringen och skogsindustrin. För att visa en mer sanningsenlig bild av tillståndet i de svenska skogarna går flera miljöorganisationer och samiska organisationer samman i en mångfald […]

Läs mer

Kom till Skellefteå 15-17 maj!

Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU har EUs skogsdirektörer möte i Skellefteå 15-17 maj. Vi kommer självklart att vara på plats och hoppas att du också kommer för att tillsammans visa att det finns en annan historia! Den som Sveriges regering inte avser att berätta… Tillsammans med andra miljöorganisationer och samiska representanter kommer […]

Läs mer

7-åriga Calle tilldelades Naturskyddspriset 2022!

Den 22 april, under Naturskyddsföreningen i Norrbottens länsstämmohelg tildelades gruppen Plockenader i Jokkmokk 2022 års Naturskyddspris, med motiveringen: ”Gruppen startades av Maria Sätterqvist och hennes son Calle efter en mycket skräpig promenad år 2020. De bestämde sig för att få fler att plocka upp efter sig och hjälpa till att hålla vår natur skräpfri. De […]

Läs mer

PRESSMEDDELANDE

Foto: Marcus Westberg Naturskyddsföreningens länsstämmodeltagare har enats om följande uttalande: Planeten befinner sig i kris. Påverkan på klimatet måste enligt en samlad forskarvärld snarast nå nollutsläpp av fossila bränslen. Därför är det mycket bra med industriomställningen som påbörjats här i norr för fossilfri stålproduktion, förnybar energi och återvinning av metaller från de mängder av gruvavfall […]

Läs mer

Valberedningens förslag till riksstyrelsen under all kritik

Idag offentliggjordes Naturskyddsföreningens valberedning sitt förslag till ny riksstyrelse. Rikstämman är det högsta beslutande organet och hålls som närmast nu i år i Västerås 17-18 juni 2023, där samtliga nominerade utöver valberedningens förslag står till förfogande. Naturskyddsföreningens riksstyrelse består av en ordförande, en skattmästare och ytterligare 10 ledamöter. Enligt riksföreningens stadgar finns dock tyvärr inte […]

Läs mer