Upprop mot SCAs averkningar av naturskogar

ÖPPET BREV till SCA: Sluta expandera in i oersättliga skogar SCA hade sin högsta nettoomsättning någonsin, på över 20 miljarder kr1 år 2022 – en framfart som den biologiska mångfalden, klimatet, närboende och urfolk fått betala ett oerhört högt pris för. På bara 60 år har lavrika skogsmarker, som är avgörande för renbetet, minskat med […]

Läs mer

Ny ordförande med pippi på fåglar

På Naturskyddsföreningens digitala årsmöte den 24 april 2022 valdes jag, Inger Brännström, som ny ordförande för länsförbundet och för det förtroendet vill jag tacka särskilt. Och vem är då jag? Född i Älvsbyn och uppvuxen på flera olika platser i Norrbottens län; Boden, Bodträskfors, Pajala, Haparanda och Luleå. Jag är civilekonom som huvudsakligen arbetat som […]

Läs mer

Ny rapport om vindkraft

För att klara energiomställningen som klimatkrisen kräver måste fossila bränslen fasas ut – och vindkraften öka kraftigt. Men hur kan vindkraften byggas ut utan att det sker på bekostnad av känslig natur och hotade arter? Och vad behöver hända för att det skulle kunna bli möjligt? Webbinarium från 5 maj 2021 i samband med Naturskyddsföreningens […]

Läs mer

Många skrev på om Sveaskog

Dennis Kraft Birdlife, Louise Karlberg Naturskyddsföreningen, Linda Berglund WWF, näringsminister Ibrahim Baylan, Viktor Säfve Skydda skogen, Lina Burnelius Greenpeace. Foto från Naturskyddsföreningens hemsida. Över 45000 skrev på uppropet Vår skog som ställdes till regeringen och handlade om Sveaskogs skogsbruk. Uppropets uppmaningar till ministern och regeringen är: 1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som […]

Läs mer

Vår skog – upprop från 23 organisationer om Sveaskog

Naturskyddare inventerar i Melakträskliden med Sveaskogs avverkningssnitsel hängande över en låga, ett omkullfallet träd, med hotade, rödlistade arter. Foto Björn Mildh. Vi inom Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har under ett stort antal år engagerat oss för att rädda våra värdefulla gemensamma skogar som förvaltas av Sveaskog. Många är de skogar som vi genom ideellt engagemang […]

Läs mer