Gruvgruppen

Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns gruvgrupp. Ta kontakt med oss om du vill engagera dig i arbetet kring gruvfrågor.
Läs mer här:
Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns ställningstagande i gruvfrågor antaget 2014
Naturskyddsföreningens nationella mineralpolicy antagen 2015

Sammankallande
Birgitta Seb-Olsson
Vistbäcken 112
942 91 Vistträsk
070-699 70 16 birgittaseb54@gmail.com
Ulf Johansson Vistbäcken 112
942 91 Vistträsk
070-248 86 34 bulfhj@hotmail.com
Gruvansvarig i länsförbundets styrelse
Björn Lundquist
Glimmervägen 54
981 40 Kiruna
076-849 13 22 fam-lundquist@outlook.com