Klimatgrupper i Norrbotten 2011

Under samlingsutbildningshelgen i Haparanda 18-19 juni 2011 bildades ett antal övergripande arbetsgrupper inom olika ämnesområden. Här nedan hittar du länkar till sidor där arbetsgrupperna mindmaps, projekidé och några av gruppens medlemmar finns på bild. Ta kontakt med de här grupperna eller kom med idéer att starta en egen grupp!

Uppdatering 20151012: Informationen om och kontaktuppgifterna till dessa grupper är inaktuella. E-postlänkarna till personerna i grupperna har därför nu avlägsnats.
Om du vill veta mer om arbetet inom Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kring klimatfrågor ta kontakt med Klimat- och energigruppen.

Konsumtionsguider
Gruppmedlemmar: Stina Åström, Regis Cabral, Chatrine Augustsson, Linda Edin.
Gruppansvarig: Stina Åström

Minska klimatpåverkan från mat
Gruppmedlemmar: Gösta Eriksson, Ingegerd Eriksson, Bengt Davidsson, Birgitta Davidsson, Kerstin Haraldson.
Gruppansvarig: Gösta Eriksson

Kollektivtrafik
Gruppmedlemmar: Roger Malmberg, Chatrine Augustsson, Kristina Björling Francki, Per Olov Rova, Minna Miettinen, Kennerth Moberg.
Gruppansvarig: Roger Malmberg

Starta omställningsgrupp
Gruppmedlemmar:  Anki Påhlsson, Josefine Jönsson, Kerstin Haraldson, Stina Åström.
Gruppansvariga: Anki Påhlsson (Norrbotten) och Josefine Jönsson (Överkalix)

Välstånd utan tillväxt
Gruppmedlemmar: Sofia Larsson, Johanna Paulsson, Jakob Granqvist, Linda Edin, Orvar Lorimer Olsson, Regis Cabral.
Gruppansvariga: Johanna Paulsson och Sofia Larsson.

Hemsida – projektidé
Gruppmedlem och ansvarig: Ida Larsson