Revisorer

Valda 16 mars 2024 vid länsstämman i Luleå

Revisor (sammankallande)
Roger Larsson
Studentvägen 97
977 53  LULEÅ
072-223 47 31 roglar8@gmail.com
Revisor
Jakob Johansson
Lävägen 260
976 34  LULEÅ
073-056 18 17 jacke2004@hotmail.com
Revisorssuppleant
Thomas Andersson
Spelmansvägen 24
961 46  BODEN
070-654 63 67 thoand02@gmail.com
Revisorssuppleant
Tommy Bysted
Gränsvägen 12
94532 NORRFJÄRDEN
070-270 16 16 tombys@telia.com