Valberedning

Valda 16 mars 2024 vid länsstämman i Luleå

 

Virpi Törlind
sammankallande
Norrbyvägen 50
975 93  LULEÅ
070-321 55 30 virpi.torlind@gmail.com
Urpo Taskinen Ollasbyvägen 54
985 31  VITTANGI
070-629 58 02 urpo.taskinen@gmail.com
Päivi Juuso Lainiogatan 9
985 31  VITTANGI
070-539 82 87 paijuu65@gmail.com
Karin Fallén Stora Granholmen 76
945 91  NORRFJÄRDEN
070-259 67 24 karin@fallens.se
Christine Brännvall Börje Salmings gata 30
981 35  KIRUNA
070-297 34 92 christinebrannvall@gmail.com