Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla som vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet.
Vi bryr oss om miljön och vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft. Vi anser att kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet, det är istället ett slut på energislöseriet, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar.
Vi vill samarbeta över alla gränser för en kärnkraftsfri värld. 

Nätverket bildades 2011 och har under åren skrivit skrivelser, gjort uppvaktningar och ordnat mängder av arrangemang, manifestationer och en stor konferens tillsammans med andra organisationer och föreningar. Mycket glädjande finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har 22 norrlandskommuner på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Ett mycket värdefullt ställningstagande som kommunerna gjort, de representerar över 560 000 invånare. Mängder av organisationer har också tagit ställning mot kärnkraftsbygget och mer än 35 000 människor har skrivit sina namn i de namninsamlingar som pågår för att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki.

Vi är övertygade om att etablering av ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle påverka möjligheterna till giftfritt jordbruk, rennäring, natur- och kulturturism, yrkesfiske, fritidsfiske mm negativt. Vid en olycka med radioaktivt utsläpp är förstörelsen tydlig och direkt, men även indirekt kan tillväxtpotentialen urgröpas, då framtidstron hos många rubbas och därmed viljan till nyetableringar och investeringar minskar. Kalix kommun uttrycker detta väl i sitt fullmäktigebeslut: ”Att aktivt ta ställning mot alla planer på utbyggnad av kärnkraftsanläggningar i vårt närområde. Kärnkraft är igen förnyelsebar energiform och lämnar stora miljöskulder till kommande generationer. En utbyggnad av kärnkraft i vårt närområde strider mot vår regionala och kommunala utvecklingsplan, där vi aktivt tar ställning för att värna och bevara våra unika miljöer. Ett kärnkraftverk i vårt närområde skulle också minska möjligheterna att attrahera företag och människor att etablera sig i vår kommun.

Kom med i nätverket – vi kommer att fortsätta kampen så länge hotet kvarstår!

Lena Lagerstam
Samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Här en lista över kontaktpersoner i Norr- och Västerbotten inom Kärnkraftsfritt Bottenviken. Notera att kontakter även finns utanför de två nordligaste länen, för dessa uppgifter hänvisas till nätverket. Listan är sorterad från norr till söder.
Se även nätverkets Facebook-grupp och nätverkets egen hemsida.

Kommun, ort Kontaktperson Tel/mobil E-post
KIRUNA, Vittangi Tarja Leinonen
(puhun suomea, talar även finska)
070-692 46 46 tarja.leinonen@gmail.com
ÖVERKALIX Kennerth Moberg 070-842 17 13 kennerth05@gmail.com
KALIX, Morjärv Lena Lagerstam 072-235 25 67 lena.lagerstam@telia.com
HAPARANDA Per Lundbäck
(puhun suomea, talar även finska)
073-082 73 62 lundbackper0@gmail.com
LULEÅ Christina Morin 070-864 53 88 cina.morin@telia.com
PITEÅ Per Holmqvist 070-362 30 18 handla@nordansmak.se
SKELLEFTEÅ Marianne Björk 070-243 11 29 imbjork@telia.com
SKELLEFTEÅ Seiko Matsuda 070-573 71 73 seikom@live.jp
SKELLEFTEÅ Rolf Granstrand 070-266 87 23 rolf.granstrand46@gmail.com
ROBERTSFORS Elisabeth Holmström 070-335 96 30 eh@kvarken.se
UMEÅ Erik Danielsson 070-338 99 13 erdanielsson@gmail.com