Skogsgrupp

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län arbetar för att bevara skyddsvärda skogar i länet.
Vi har medlemmar runt i länet som idéellt engagerar sig för skogsskydd.

Styrgruppen och också kontaktpersoner för skogsfrågor inom Norrbottens skogsgrupp är:

• Maj Aspebo (Länsförbundets skogskontaktperson), Västra Rundgatan 5, 983 41 KOSKULLSKULLE, 070-295 60 98, aspebomaj@gmail.com

• Marie Karlsson, KALIX, 070-677 07 67, marieyeah@gmail.comBild: Robert Flygare, Masugnsbyn
Naturskyddsföreningen har också ett nationellt skogsnätverk som du kan anmäla dig till här. Det finns ett diskussionsforum i Naturkontakt.