SCA har avverkat urskogsartad skog inom planerat naturreservat vid Askeberget/Asskávarrie i Arjeplog

SCA, som köpt avverkningsrätten från de privata markägarna, avverkade ca 25 ha vid Askeberget/Asskávarrie, 2021. Av dem var ungefär 10 ha planerade att ingå i ett stort naturreservat där bområdet beskrevs som urskogsartat av Länsstyrelsen och  resten bestod av en skogsbiologisk värdekärna (nya benämningen på nyckelbiotop) enligt Skogsstyrelsen.  

I det avverkad området fanns det fynd av 17 olika naturvårdsarter registrerade på Artportalen Luddlav (LC, Signalart),

Spillkråka (NT, Fågeldirektivet bilaga 1, Bernkonventionen bilaga II, prioriterad art Skogsvårdslagen, Typisk art Taiga 9010), 

Garnlav (NT), Knottrig blåslav (NT),  Lunglav (NT), Skrovellav (NT), Gammelgransskål (NT), Harticka (NT), Ullticka (NT), Gränsticka (NT), Granticka (NT), Lappticka (VU), Rosenticka (NT), Ostticka (VU), Kötticka (NT), Rynkskinn (VU) och Tajgaskinn. (VU).  

Naturvårdshandläggaren på Länsstyrelsen skrev i sitt material att området har rikliga spår av Tretåig hackspett (NT, Fågeldirektivet bilaga 1, Bernkonventionen bilaga II, prioriterad art Skogsvårdslagen, Typisk art Taiga 9010).  

Naturskyddsföreningen Norrbotten, Naturskyddsföreningen Arjeplogs Skogsgrupp och Maskaure sameby har skickat in FSC klagomål angående händelsen då den bryter mot SCAs FSC certifiering då naturskog har avverkats i ett område som redan är starkt påverkat av avverkningar fast kvarvarande naturskogar i landskapet behöver bevaras för att skydda ett urval av naturliga ekosystem. Bolaget har bidragit till att öka fragmenteringen av skogslandskapet i området.  

Avverkningen har också utförts i strid med gällande samråd med Maskaure sameby i slutet av sommaren 2022 trots att SCA i samrådet kommit överens att avverka först efter 20/3, d.v.s. på våren på snötäckt mark, inte under barmarkstid, och bolaget har därför inte respekterat ursprungsbefolkingen, samernas, krav.    

Och att skog med höga naturvärden har kalhuggits så att en omvandling från ett naturligt skogstäcke har skett.  

SCA hävdar att avverkningen skedde av misstag.  

Lisa Röstlund på DN har skrivit en artikel ni kan läsa här. 

FSC anmälan kan ni läsa här.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.