Har du plats i bilen? Anmäl eller förfråga om plats via Skjutsgruppen!

Tillsammans med Skjutsgruppen och Friluftsfrämjandet har vi i Naturskyddsföreningen tagit fram en plattform för samåkning för alla våra medlemmar. 28 februari – 30 juni 2023 är en testperiod, där vi erbjuder medlemmar i våra föreningar att samåka med varandra. Därefter hoppas vi att fler organisationer ansluter till samåkningstjänsten. Passar det här dig? Ja, självklart! Alla […]

Läs mer

Klimatomställningens konflikter kartläggs – Följ Klimatanalys Norrs rapportering här!

Projektet Klimatanalys Norr ska kartlägga målkonflikterna på vägen mot en sant grön klimatomställning.  Skogsbruk, vindkraftsanläggningar och gruvor krockar med renskötsel och andra intressen och värden.  – Det blir trångt i glesbygden, säger Peter Lugnegård, ordförande för projektets styrgrupp.  Ramvillkor för att klimatomställningen ska bli genuint hållbar, är till exempel tillgången på energi och naturresurser och hur mycket […]

Läs mer

Klimatanalys Norr ska kartlägga omställningen

Klimatanalys Norr

I norra Sverige pågår en satsning som kan ge stor internationell klimatnytta. Något att vara stolta och hoppfulla inför men som också kräver snabba överväganden och väcker frågor och oro. Projektet Klimatanalys Norr ska, med stöd av expertis, visa på den samlade effekten av klimatomställningen och konflikter kring mark och elanvändning i kartmaterial och andra […]

Läs mer