Gammelskog vid Masugnsbyn hotas av exploatering för vindkraft

Pressmeddelande 2012-12-16 Ruutijärvi, ett av områdena med gammelskog vid Masugnsbyn. Foto Robert Flygare.       I Masugnsbyn finns ett stort sammanhängande område med gamla och delvis urskogsartade skogar som Lapplands Kraft AB vill exploatera för en vindkraftspark. Skogen har dokumenterat mycket höga naturvärden och är av största intresse för både naturvård och friluftsliv. Enligt […]

Läs mer

Gör inte vindkraften en otjänst

Följande debattartikel av Lars Andersson publicerades i NSD 19 september 2012. Det är inte hållbart att bygga vindkraft som förstör naturvärden Svar till Mats Dahlberg och Lise Nordin, NSD Debatt den 18 juli och den 25 juli. Klimathotet är skrämmande allvar. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser från fossila bränslen måste fasas ut. Kärnkraften med […]

Läs mer

Inspirationshelg i Laponia 8-9 september

Härmed inbjuder Naturskyddsföreningen i Norrbottens län i samverkan med Tornedalens folkhögskola dig till en inspirationshelg vid Stora Sjöfallet i Laponia. Boka in datumen 8 – 9 september i kalendern redan nu! Helgen kommer att vara fullspäckad med exkursioner, aktiviteter, inspiration, föredrag och diskussioner. Välkommen för att lära dig mer om Naturskyddsföreningen, uppleva nationalparkens spännande flora […]

Läs mer

Samling inför riksstämman

Det blir vid EFS-gården Sundet, vid Gäddvik söder om Luleå. Spovarna kommer att drilla för oss och kabbelekorna att blomma vid strandkanten. Alla kretsarnas ombud och övriga som reser till riksstämman, samt alla andra intresserade medlemmar kan komma till Sundet för att delta i förberedande diskussioner inför stämman. Träffen är inte beslutande, utan vi fördjupar […]

Läs mer

Vindkraft och naturskydd – inventeringar 2010-11

Under 2010-11 har aktiva inom Naturskyddsföreningarna i Norrbotten och Västerbotten i samverkan med aktiva naturskyddare från Finland inventerat skogar i Norrbotten. Ett antal av skogarna riskerar att fragmenteras av vindkraftsparker. I den nu utkomna rapporten Vindkraft och naturskydd redovisas dessa inventeringar. Se även tidigare inlägg här på webbplatsen Klimathotet och naturvärden sätter villkoren för vindkraften. Med […]

Läs mer