Gammelskog vid Masugnsbyn hotas av exploatering för vindkraft

Pressmeddelande 2012-12-16

Ruutijärvi, ett av områdena med gammelskog vid Masugnsbyn. Foto Robert Flygare.
 
 

 

I Masugnsbyn finns ett stort sammanhängande område med gamla och delvis urskogsartade skogar som Lapplands Kraft AB vill exploatera för en vindkraftspark. Skogen har dokumenterat mycket höga naturvärden och är av största intresse för både naturvård och friluftsliv. Enligt de tio grundprinciperna för FSC-certifierade skogsägare som Sveaskog, får inte avverkning ske i skyddsvärda naturskogar, och dessa får inte heller övergå till annan användning som vindkraft, vilket även Miljöbalken hindrar.
”-Skogen som är föreslagen som naturreservat har höga värden som gör chansen stor att det bildas reservat. Vi kommer även att informera FSC och Sveaskog om de höga värdena, och vi är beredda att överklaga om nödvändigt”, säger Lars Andersson, ordförande för Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Den hotade gammelskogen ligger i anslutning till det nybildade Vinkkakoski naturreservat vid Kalixälven som enligt beslut ska utvidgas. Över 700 fynd av så många som 40 rödlistade arter har gjorts i områdets gamla naturskogar.
”-Det är inte ofta så många arter finns i samma område” säger Per-Erik Mukka, ordförande för Naturskyddsföreningens Kirunakrets. Många av dessa arter är mycket sällsynta och finns bara i ett fåtal i hela landet. En av arterna är svampen kritporing. Av den finns endast 69 fynd dokumenterade i Sverige. Den och många av de andra arterna kräver vissa typer av urskogsartad skog för att överhuvudtaget kunna leva. Skog som också är alltmer sällsynt för oss människor att få uppleva.

Vid byggandet av vindkraftparker tas betydligt mer areal i anspråk än vad som först framgår. Det anläggs vägar som tar 20-35 meter i anspråk i bredd och för varje vindkraftverk avverkas en yta som kan vara stor som en fotbollsplan. Det gör att de flesta bergstoppar blir kalavverkade när dessa har så pass smala bergsryggar. Det i sin tur för med sig att många viktiga biotoper som är skyddsvärda försvinner, och därför gör en sådan exploatering mer skada än många tror.

Det finns andra platser norr om Masugnsbyn som Naturskyddsföreningen har föreslagit för placering av vindkraftverk. Där finns hyggen och yngre skogar utan höga naturvärden. Lapplands Kraft AB är informerade om den skyddsvärda skogen och har fått ett tydligt yttrande från Naturskyddsföreningen, men har hittills inte gjort förändringar i sin planering.

Lapplands Kraft har kallat till ett tredje samrådsmöte på tisdag 18 december men kritikerna ser det som det spel för gallerierna.
”-Vi har inte sett att de tagit hänsyn till varken vårt faktaunderlag eller synpunkter” säger Robert Flygare, Masugnsbyn, som ofta tillbringar sin fritid i dessa skogar.

För information kontakta:
Lars Andersson,
076 – 789 59 64
lars.andersson@naturskyddsforeningen.se

Per-Erik Mukka
070 – 331 61 23
per-erik.mukka@naturskyddsforeningen.se

Robert Flygare
070-6019113
robertflygare@hotmail.com

Pressmeddelandet som pdf-fil
Bilder från  Masugnsbyns gammelskogar. Foto Robert Flygare.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.