Nätverk och grupper

Naturskyddsföreningens demokratiska grundstruktur består av dig som medlem, kretsarna, länsförbunden och den valda riksorganisationen.
Basen är du som medlem. I kretsar, länsförbund och riksorganisation finns styrelser, revisorer och valberedningar. Där kan finnas ytterligare funktioner som tillkommit i demokratisk ordning, dvs genom val av medlemmar på kretsstämma, länsstämma eller riksstämma.

Utöver detta finns nationella och regionala nätverk som är en möjlighet för samarbete mellan medlemmar som har samma intresse.
I Norrbotten har vi valt att starta grupper som är delar av de nationella nätverken.
De flesta av nätverken hittar du förutom på länkarna nedan också i Naturskyddsföreningens diskussionsforum, Naturkontakt.
Kom med!

Nätverk Webbplats Kontakt i Sverige Kontakt i Norrbotten Gå med!
Globala nätverket Information om globalt arbete


Sida iNaturkontakt


Grupp i
Facebook

Anneli Nordling
verksamhetsutvecklare
08-702 65 31, 070-313 55 35
anneli.nordling@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen håller på att bilda ett globalt nätverk. Ta kontakt med Anneli Nordling!
Gruvarbetsgruppen Gruvor och mineraler


Sida i
Facebook


Grupp i
Naturkontakt

Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor
08-702 65 13, 070-214 16 32
jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.seJonas Rudberg finns i Facebook
Facebook
Gruvgruppen Ta kontakt med Gruvgruppen
Handla Miljövänligt-nätverket HMV


Sida i
Facebook

Karin Kruse
nätverkssamordnare
070-761 26 82
hmv.natverket@naturskyddsforeningen.se
Roger Malmberg • rogermalmberg@hotmail.com
0920-341 45
070-364 80 58
Skype: roger_malmberg
Facebook


Ulla Henriksson • uhenriksson82@gmail.com
070-366 26 65
Facebook

Gå med i Handla Miljövänligt-nätverket
Havsnätverket Sida i
Facebook


Grupp i
Naturkontakt

Lisa Högström
nätverkssamordnare
08-702 65 22
havsnatverket@naturskyddsforeningen.se
Hav och vattengruppen Gå med i Havsnätverket
Kemikalienätverket Kemikalienätverket


Sida i
Facebook


Grupp i
Naturkontakt

Lisa Högström
nätverkssamordnare
08-702 65 22
kemikalienatverket@naturskyddsforeningen.se
Gå med i Kemikalienätverket
Klimatnätverket Grupp i
Facebook


Grupp i
Naturkontakt

Anders Friström
nätverkssamordnare
08-702 65 28
klimatnatverket@naturskyddsforeningen.se
Klimat- och energigruppen Gå med i Klimatnätverket
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken Kränkraftsfritt Bottenviken


Grupp i
Facebook

Regionalt nätverk Lena Lagerstam lena.lagerstam@telia.com
0923-503 42
072-235 25 67
Skype: lena.lagerstam
Facebook


Kontaktuppgifter till lokala kontaktpersoner i nätverket.

Ta kontakt med Lena Lagerstam eller någon av de lokala kontaktpersonerna i nätverket.
Mat- och jordbruksnätverket Sida i
Facebook


Sida i
Naturkontakt

Jenny Ekman
nätverkssamordnare
08-702 63 28
jenny.ekman@naturskyddsforeningen.se
Gå med i Mat- och jordbruksnätverket
Miljörättsnätverket Miljörättsnätverket


Sida i
Naturkontakt

Miljörättsnätverkets sida Gå med i Miljörättsnätverket
Skogsnätverket Grupp i
Naturkontakt


Sida i
Naturkontakt

Linda Petersson
nätverkssamordnare
073-572 44 30
skogsnatverket@naturskyddsforeningen.se
Skogsgruppen Gå med i Skogsnätverket
Snoklok – Natursnokarna Grupp i
Naturkontakt


Information om Natursnokarna

Eva Lindberg
verksamhetsledare för Natursnokarna
070-344 44 31
08-702 65 15
eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se
Snoklok i Norrbotten Bli natursnoksledare!