Upprop mot SCAs averkningar av naturskogar

ÖPPET BREV till SCA: Sluta expandera in i oersättliga skogar SCA hade sin högsta nettoomsättning någonsin, på över 20 miljarder kr1 år 2022 – en framfart som den biologiska mångfalden, klimatet, närboende och urfolk fått betala ett oerhört högt pris för. På bara 60 år har lavrika skogsmarker, som är avgörande för renbetet, minskat med […]

Läs mer

Foto: Viktor Säfve, TT Mellan den 15-17 maj i år hade EUs skogsministrar möte i Skellefteå som en del av Sveriges EU-ordförandeskap. Inför dagarna publicerade vi en debattartikel i Aftonbladet i form av ett gemensamt upprop med 260 forskare, 60 miljöorganisationer, samiska organisationer och ungdomsrörelsen. Vi var givetvis också på plats och tillsammans med andra […]

Läs mer

Naturvärdesinventering i Nunasvaara – minst fem gånger så många NVOer som bolaget hittat

Vy från Nunasvaara mot Vittangi. Gammelskogen som glömdes bort av bolaget. Foto Jan Henriksson. Nu finns ett resultat av en fördjupad naturvärdesinventeringen i det av prospekteringsbolaget Talga AB planerade området för grafitgruvan i det som kallas Nunasvaara södra. Naturvärdesinventeraren Jan Henriksson, Amalina Natur- och Miljökonsult, har på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Kiruna under en intensiv […]

Läs mer

23/9 : Skog för Livet på Kulturens Hus i Luleå

Skogsfrågan blir allt mer infekterad, i Sverige och i synnerhet i Norrbotten. Gammelskog försvinner i en rasande takt. Bara mellan 2003 och 2019 har nästan en fjärdedel av de sista oskyddade gammelskogarna försvunnit enligt en ny forskningsrapport. Det innebär ett starkt hot mot den biologiska mångfalden, klimatet, samernas rättigheter, friluftslivet och naturturismens framtid. Många organisationer, […]

Läs mer

Överklagan av dom om grafitgruva i Nunasvaara – naturvärdesinventering planeras

Hosiojärvi och Nunasvaara den 25 september 2022. Foto Urpo Taskinen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har via sitt juridiska ombud, miljöjurist Gunilla Högberg Björck, lämnat in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen om grafitgruvan i Nunasvaara den 25 april 2023. Den 5 juni 2023 har en kompletteringar till överklagan lämnats in. Där finns förutom den kompletterande […]

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Miljöorganisationer och samiska organisationer protesterar mot svenskt skogsbruk under EU-skogsmöte i Skellefteå

Foto: Marcus Westberg PRESSMEDDELANDE Den 15-17 maj anordnar regeringen, i kraft av sitt EU-ordförandeskap, ett stort möte i Skellefteå för EU:s skogsdirektörer. Där väntas svensk skogspolitik grönmålas av både regeringen och skogsindustrin. För att visa en mer sanningsenlig bild av tillståndet i de svenska skogarna går flera miljöorganisationer och samiska organisationer samman i en mångfald […]

Läs mer

Kom till Skellefteå 15-17 maj!

Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU har EUs skogsdirektörer möte i Skellefteå 15-17 maj. Vi kommer självklart att vara på plats och hoppas att du också kommer för att tillsammans visa att det finns en annan historia! Den som Sveriges regering inte avser att berätta… Tillsammans med andra miljöorganisationer och samiska representanter kommer […]

Läs mer

Seminarium om FSC certifieringen och klagomål

FSC Sverige  har bjudit  in till ett digitalt seminarium den 15 juni. De riktar sig  till de som är intresserad av att förstå FSC-certifieringen och hur man kan framföra synpunkter och klagomål. Det här är det första tillfället i en serie av träffar där man kommer att fördjupar oss i olika områden inom FSC. Vid den […]

Läs mer

Deldom kring Nunasvaara södra 5 april 2023

Mark- och miljödomstolen (MMD) har den 5 april 2023 avkunnat deldom gällande Talga ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet vid Nunasvaara södra. MMD skriver att den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap Miljöbalken (MB). Miljöbedömningen kan därmed i enlighet med 6 kap 43§ slutföras. MMD avslår vidare bl.a. vårt yrkande om att […]

Läs mer

Påverka kyrkans skogsbruk!

Just nu har vi alla, du och jag, möjlighet att skriva till dem som har makt över kyrkans skogsbruk och berätta för dem om vad som behöver ändras i kyrkans skogsbruk. Låt de få veta vad vad vi tycker! Svenska kyrkans färdplan för klimatet-miljöpolicyn är nu ute på remiss. Organisationer och privatpersoner inbjuds att tycka […]

Läs mer