Skogsbruksgranskning

Under åren som har gått har vi, tillsammans med skogskämpen Björn Mildh, granskat det svenska skogsbruken med huvudsak det statligt ägda skogsbolaget Sveaskog. Björn började med att skriva breven själv och har på senare tid även skrivit de bland annat tillsammans med oss i Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Du hittar samtliga brev här nedan.

Björn utnämndes till Naturskyddsföreningens hedersmedlem 2014 och 2001 mottog han Naturskyddsföreningen i Norrbottens Naturskyddspris. Han är en enorm källa av kunskap, erfarenhet och sisu. Något som han gärna delar med sig av till andra skogsvänner. Ni når honom via bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se eller 0911-68265.


Brev skrivna mellan 2015-2022:

 


Brev skrivna mellan 2013-2015: