Marknadsföringsinsatser under klimatutbildningarna 2010-2011

Under projektet Grundutbildningar i klimatfrågan gjordes ett stort antal affischer, flyers, webbsidor och annonser. Här har vi samlat dem på ett och samma ställe.
Marknadsföring via Facebook är inte länkad.