Klimatutbildningar 2010-2011

Under 2010 – 2011 genomfördes över 40 arrangemang med klimattema i länet; skolföreläsningar, kvällsföreläsningar och grundläggande klimatutbildningar. Sammantaget deltog ca 800 personer.
De flesta av arrangemangen ingick i projektet Grundutbildningar i klimatfrågan som genomfördes med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Landsbygdsprogrammet) och i samverkan med Studiefrämjandet i Norrbotten och Hela Sverige ska leva Norrbotten.

Projektplan för projektet.

• Sammanställning över arrangemangen och marknadsföringsinsatser under projektet.

• Slutrapporten för projektet