UPPROP FÖR GRUVGRUPPEN!

Det fungerar inte längre. Vi är för få. Ansökningar om undersökningstillstånd, prospekteringar, ansökningar om bearbetningskoncessioner, ansökningar om miljötillstånd och samråd i en aldrig sinande ström sköljer över oss. Vi måste kunna yttra oss i alla sakfrågor och hålla mot. Vi behöver AKUT bli fler som engagerar oss för att hantera ”gruvboomen” och grönmålandet av den ”hållbara […]

Läs mer

Slutligt anförande om planerade grafitgruvan i Nunasvaara

Niemi i Vittangi vid Torneälven, ca 10 km söder om den planerade grafitgruvan. Byns vattenverk är byggnaden i mitten av bilden. Foto Urpo Taskinen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens slutliga anförande kring planerna på en grafitgruva i Nunasvaara är inlämnat under domstolsförhandlingarna den 21 februari 2023. Du kan läsa mer om förhandlingarna och vårt engagemang kring gruvplanerna […]

Läs mer

Insändare i DN: Kräv att gruvbolag visar hur renskötseln påverkas

Publicerad 14 februari. Bild: Marie Karlsson. Mark- och miljödomstolen måste avvisa det australiska bolaget Talgas ansökan om tillstånd gruvdrift i Vittangi. Kräv att gruvbolaget visar hur renskötseln skulle påverkas av gruvbrytningen, skriver Erik Törnlund, ordförande för Amnesty Sápmi, och Inger Brännström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Tre samebyar står inför vad som kan innebära slutet […]

Läs mer

Nunasvaara – rättegången har börjat om den planerade grafitgruvan

Den 31 januari började förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen (Umeå) i Luleå rörande ärendet där det ursprungligen australiensiskt baserade prospekteringsbolaget Talga AB vill starta en grafitgruva i Nunasvaara, ca 10 km nordväst om Vittangi i Kiruna kommun. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län samt den lokala kretsen, Naturskyddsföreningen i Kiruna har engagerat sig i frågan och tagit ett […]

Läs mer

Yttrande Nunasvaara S

Gruvbolaget Talga AB (Australiskt moderbolag) har för avsikt att öppna fyra gruvor väster Vittangi mellan Torne- och Vittangi älvar i syfte att bryta grafit. Företaget har ansökt om bearbetningskoncession för Nunasvaara Södra, men koncessionen är ännu inte beviljad av Bergsstaten. Företaget ansökte 2020-05-27 hos Mark-och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara […]

Läs mer

Klimatanalys Norr ska kartlägga omställningen

Klimatanalys Norr

I norra Sverige pågår en satsning som kan ge stor internationell klimatnytta. Något att vara stolta och hoppfulla inför men som också kräver snabba överväganden och väcker frågor och oro. Projektet Klimatanalys Norr ska, med stöd av expertis, visa på den samlade effekten av klimatomställningen och konflikter kring mark och elanvändning i kartmaterial och andra […]

Läs mer

Boliden fick nej om Laver igen

Regeringen fattade ett beslut om nej den 22 december 2020 till företaget Boliden Mineral ABs ansökan om att starta Lavergruvan. Detta skedde efter att både Länsstyrelsen i Norrbottens län och Bergstaten sagt nej. Företaget överklagade regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, men i en dom daterad 20 juni 2022 beslutade domstolen att regeringens beslut ligger fast. […]

Läs mer

Kampen för Gállok går vidare – samebyn behöver stöd

Jåhkågasska är samebyn vart Kallakgruvan är planerad. Vid en presskonferens som samebyn höll den 16 juni 2022 anmälde de att samebyn kommer att begära rättsprövning. Samebyn har skapat en hemsida med lite grundläggande information om Gállok/Kallak. Syftet med webbsidan är att möjliggöra insamling av medel för samebyns sak, för att kunna ha råd att anlita […]

Läs mer

Klimatanalys norr – tre webbinarier om klimat

I ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Studiefrämjandet Norrbotten, Naturskyddsföreningen i Boden, Naturskyddsföreningen i Gällivare och Naturskyddsföreningen i Skellefteå genomförs tre webbinarier med inriktning på klimatomställningen. I klimatomställningens namn ökar exploateringen av mark och de stora vätgasbaserade industrisatsningarna kommer att kräva mängder med energi. En ökad efterfrågan på naturresurser leder till konflikter med intressen […]

Läs mer