Naturvärdesinventering i Nunasvaara – minst fem gånger så många NVOer som bolaget hittat

Vy från Nunasvaara mot Vittangi. Gammelskogen som glömdes bort av bolaget. Foto Jan Henriksson. Nu finns ett resultat av en fördjupad naturvärdesinventeringen i det av prospekteringsbolaget Talga AB planerade området för grafitgruvan i det som kallas Nunasvaara södra. Naturvärdesinventeraren Jan Henriksson, Amalina Natur- och Miljökonsult, har på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Kiruna under en intensiv […]

Läs mer

Överklagan av dom om grafitgruva i Nunasvaara – naturvärdesinventering planeras

Hosiojärvi och Nunasvaara den 25 september 2022. Foto Urpo Taskinen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har via sitt juridiska ombud, miljöjurist Gunilla Högberg Björck, lämnat in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen om grafitgruvan i Nunasvaara den 25 april 2023. Den 5 juni 2023 har en kompletteringar till överklagan lämnats in. Där finns förutom den kompletterande […]

Läs mer

Deldom kring Nunasvaara södra 5 april 2023

Mark- och miljödomstolen (MMD) har den 5 april 2023 avkunnat deldom gällande Talga ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet vid Nunasvaara södra. MMD skriver att den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap Miljöbalken (MB). Miljöbedömningen kan därmed i enlighet med 6 kap 43§ slutföras. MMD avslår vidare bl.a. vårt yrkande om att […]

Läs mer

UPPROP FÖR GRUVGRUPPEN!

Det fungerar inte längre. Vi är för få. Ansökningar om undersökningstillstånd, prospekteringar, ansökningar om bearbetningskoncessioner, ansökningar om miljötillstånd och samråd i en aldrig sinande ström sköljer över oss. Vi måste kunna yttra oss i alla sakfrågor och hålla mot. Vi behöver AKUT bli fler som engagerar oss för att hantera ”gruvboomen” och grönmålandet av den ”hållbara […]

Läs mer

Slutligt anförande om planerade grafitgruvan i Nunasvaara

Niemi i Vittangi vid Torneälven, ca 10 km söder om den planerade grafitgruvan. Byns vattenverk är byggnaden i mitten av bilden. Foto Urpo Taskinen. Naturskyddsföreningen i Norrbottens slutliga anförande kring planerna på en grafitgruva i Nunasvaara är inlämnat under domstolsförhandlingarna den 21 februari 2023. Du kan läsa mer om förhandlingarna och vårt engagemang kring gruvplanerna […]

Läs mer

Insändare i DN: Kräv att gruvbolag visar hur renskötseln påverkas

Publicerad 14 februari. Bild: Marie Karlsson. Mark- och miljödomstolen måste avvisa det australiska bolaget Talgas ansökan om tillstånd gruvdrift i Vittangi. Kräv att gruvbolaget visar hur renskötseln skulle påverkas av gruvbrytningen, skriver Erik Törnlund, ordförande för Amnesty Sápmi, och Inger Brännström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Tre samebyar står inför vad som kan innebära slutet […]

Läs mer

Nunasvaara – rättegången har börjat om den planerade grafitgruvan

Den 31 januari började förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen (Umeå) i Luleå rörande ärendet där det ursprungligen australiensiskt baserade prospekteringsbolaget Talga AB vill starta en grafitgruva i Nunasvaara, ca 10 km nordväst om Vittangi i Kiruna kommun. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län samt den lokala kretsen, Naturskyddsföreningen i Kiruna har engagerat sig i frågan och tagit ett […]

Läs mer

Yttrande Nunasvaara S

Gruvbolaget Talga AB (Australiskt moderbolag) har för avsikt att öppna fyra gruvor väster Vittangi mellan Torne- och Vittangi älvar i syfte att bryta grafit. Företaget har ansökt om bearbetningskoncession för Nunasvaara Södra, men koncessionen är ännu inte beviljad av Bergsstaten. Företaget ansökte 2020-05-27 hos Mark-och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara […]

Läs mer