Klimatanalys Norr ska kartlägga omställningen

Klimatanalys Norr

I norra Sverige pågår en satsning som kan ge stor internationell klimatnytta. Något att vara stolta och hoppfulla inför men som också kräver snabba överväganden och väcker frågor och oro. Projektet Klimatanalys Norr ska, med stöd av expertis, visa på den samlade effekten av klimatomställningen och konflikter kring mark och elanvändning i kartmaterial och andra […]

Läs mer

Boliden fick nej om Laver igen

Regeringen fattade ett beslut om nej den 22 december 2020 till företaget Boliden Mineral ABs ansökan om att starta Lavergruvan. Detta skedde efter att både Länsstyrelsen i Norrbottens län och Bergstaten sagt nej. Företaget överklagade regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, men i en dom daterad 20 juni 2022 beslutade domstolen att regeringens beslut ligger fast. […]

Läs mer

Kampen för Gállok går vidare – samebyn behöver stöd

Jåhkågasska är samebyn vart Kallakgruvan är planerad. Vid en presskonferens som samebyn höll den 16 juni 2022 anmälde de att samebyn kommer att begära rättsprövning. Samebyn har skapat en hemsida med lite grundläggande information om Gállok/Kallak. Syftet med webbsidan är att möjliggöra insamling av medel för samebyns sak, för att kunna ha råd att anlita […]

Läs mer

Klimatanalys norr – tre webbinarier om klimat

I ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Studiefrämjandet Norrbotten, Naturskyddsföreningen i Boden, Naturskyddsföreningen i Gällivare och Naturskyddsföreningen i Skellefteå genomförs tre webbinarier med inriktning på klimatomställningen. I klimatomställningens namn ökar exploateringen av mark och de stora vätgasbaserade industrisatsningarna kommer att kräva mängder med energi. En ökad efterfrågan på naturresurser leder till konflikter med intressen […]

Läs mer

Jokkmokk Naturskyddsförening: Regeringens beslut ett stort steg i fel riktning!

Knottrig blåslav är en av de rödlistade arter som påträffats i området. Foto: Emma Nilsson. PRESSMEDDELANDE 2022-03-23 Naturskyddsföreningen i Jokkmokk ser mycket allvarligt på att regeringen valde att bortse från urfolket samernas grundlagsskyddade rättigheter i beslutet att bevilja bearbetningskoncession för en gruva i Gállok utanför Jokkmokk. Beslutet är en kränkning av det samiska folket. Dessutom […]

Läs mer

Gallokbeslutet är Ohållbart och Oönskat

Regeringens beslut om tillstånd för bearbetningskoncession var dessvärre väntat men icke desto mindre ett mycket dåligt beslut. Med den nuvarande regeringens tidigt deklarerade uppfattning om ”att älska gruvor” kunde ett NEJ nu har upplevts som ett tecken på svaghet. Beslutet är ett tråkigt exempel på tondövhet och regeringen missade ett gyllene tillfälle att i stället […]

Läs mer

Ska vi lämna efter oss ett förött land?

”Vi måste bidra med de tillgångar vi har”.  Så var rubriken på en debattartikel i NSD för ett tag sedan, underskrivet av våra tre regionråd i Norrbotten. Vi delade alls inte deras uppfattning, varför vi skrev ett vanligt brev till ett av råden och trodde möjligen att vi skulle få ett svar. Det fick vi […]

Läs mer

Liikavaara blir ingen ny grön gruva

Insändare NSD 15 mars 2022 De miljöpolitiker och regionföreträdare som i insändare sjungit gruvornas lov, måste nu känna sig nöjda. Boliden har fått det kanske sista hindret undanröjt för att öppna en ny koppargruva i Liikavaara nära Aitik. Gruvan skall vara i drift under högst 12 år och malm brytas under 8 år. Beräknad malmproduktion […]

Läs mer

Den orimliga energiekvationen – Arne Müller

Arne Müller, författare och journalist. Föreläsning den 27 april 2021 i samband med Naturskyddsföreningens länsstämmovecka i Norrbotten. Arne Müller tittar närmare på de enorma behoven av elenergi och naturresurser som krävs utifrån de vägval som hittills gjorts i klimatpolitiken. I Markbygden byggs Europas största vindkraftpark. Northvolt startar batterifabrik i Skellefteå. LKAB vill producera fossilfri järnsvamp […]

Läs mer

Pressmeddelandet från länsstämma 2021

Pressmeddelandet 25 april 2021. Vi har genomfört årets länsstämma och kan konstatera att Naturskyddsföreningen i Norrbottens län står starkt och fortsatt lockar många naturintresserade. 2020 var vi 3128 medlemmar i Norrbotten. Vårt syfte med verksamheten är att rädda naturens liv, främja människors hälsa och verka för global solidaritet. Den absolut övervägande delen av världens forskare är överens […]

Läs mer