Nunasvaara – rättegången har börjat om den planerade grafitgruvan

Den 31 januari började förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen (Umeå) i Luleå rörande ärendet där det ursprungligen australiensiskt baserade prospekteringsbolaget Talga AB vill starta en grafitgruva i Nunasvaara, ca 10 km nordväst om Vittangi i Kiruna kommun.
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län samt den lokala kretsen, Naturskyddsföreningen i Kiruna har engagerat sig i frågan och tagit ett tydligt ställningstagande mot gruvplanerna. På samma sätt har den lokala arbetsgrupp som bildats i Vittangi med medlemmar både från byn och de tre direkt berörda samebyarna; Saarivuoma, Talma och Gabna, engagerat sig mot den planerade grafitgruvan.

Några av Naturskyddsföreningens och de lokala krafternas motargument mot gruvplanerna nedan.

SVT Norrbotten 31 januari 2023Inte en gruva utan fyra!

< Se Björn Lundqvist enkelt förklara varför ansökan ska avvisas.

Talga AB söker gruvtillstånd via denna ansökan enbart för något som de kallar Nunasvaara Södra.
Därför anser Naturskyddsföreningen i första hand att ansökan avvisas och i andra hand att den avslås. Den totala effekten av Talga ABs planerade grafitgruveprojekt är inte redovisade enbart genom ansökan för Nunasvaara Södra. Eftersom bolaget inte redovisar effekterna av de övriga projekten; Nunasvaara norra, Niska södra och Niska norra så kan inte Mark- och miljödomstolen ta ställning till den totala samlade effekten av projektet.


Vittangiborna är oroliga för sina älvar

Den planerade grafitgruvan hamnar i ett område mellan Torne- och Vittangiälvar där avståndet är mindre än sju kilometer. De två älvarna rinner ihop precis vid Vittangi by och strax uppströms byns vattenintag. Bägge älvarna, precis som hela Torne- och Kalixälvssystemets vattendrag, ingår i Natura 2000. Vittangiälven är en fjäll- och skogsälv utan fast bebyggelse. Gruvverksamhet kommer att omfatta i stort sett hela sträckan mellan de två älvarna enligt bolagets planer – dvs om hela grafitprojektet räknas och inte enbart det i domstolsförhandlingarna behandlade Nunasvaara södra!
Oron för älvarna och vattnet är stor bland många bland lokalbefolkningen.
Den 2 oktober 2021 anordnades i Vittangi, en by med mindre än 800 invånare, en demonstration mot gruvplanerna. Det var byns största demonstration någonsin med 120 personer!

Tre samebyar påverkas av en grafitgruva vid Vittangi


Talma sameby
har sina åretruntmarker i området för den planerade gruvan. Vid första anblicken kan det synas som att det enbart är Talma sameby som drabbas, men det som kommer att hända är att renarna pga det hinder och den störning som gruvan innebär kommer att spridas både norrut och söderut.
Norr om Vittangiälven finns Saarivuoma sameby och söder om Torneälven finns Gabna samebys marker. Det innebär förutom minskat renbete i området där gruvan planeras också störningar och merarbete för alla tre samebyarna.
Den 17 februari 2023 beskrev ordförande Aslak Allas, ordförande i Talma sameby, i en intervju i TV4 Nyheterna kortfattat vilka problem en gruva kommer att innebära för rennäringen.

Naturvärden är inte korrekt bedömda

Mark- och miljödomstolarna handlägger tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet, såsom en gruva, grundat på §6 i miljöbalken. När en verksamhet påverkar naturvärden så görs en naturvärdesinventering där två olika värden sammanförs; dels artvärde (bedömning utifrån hotkategori enligt rödlistan, värde som signalart, arter inom EU-direktiv), dels biotopvärde (bedömning om hur hotad biotopen är nationellt eller inom EU). När artvärden och biotopvärden sätts ihop får man områden som kallas naturvärdesområden (NVO). NVOn klassas i fyra klasser, (naturvärdesklass) där 1 är högst och 4 lägst. T.ex. i fallet med Nunasvaara är älvarna i högsta klass eftersom de ingår i Natura 2000. Områden som inte har något artvärde eller biotopvärde får ingen klassning.
I de av bolagets konsult inlämnade naturvärdesinventeringen (NVI) pekar man ut 12 naturvärdesområden. Efter ett kort besök, ca 6 timmar, i fält samt efterföljande flygbildstolkning samt besiktning från bilväg gjorde vår konsult en snabb summering och ökade antalet naturvärdesområden med ytterligare med 30 st! Bland bolagets oupptäckta områden fanns myrar och gammelskogspartier med höga naturvärden!
Här hittar du en presentation i samband med Mark- och miljödomstolens förhandlingar den 8 februari 2023.
Här samma presentation där sista sidan är uppdaterad 13 februari 2023.

För dig som vill veta mer

Fyra faktablad från lokala arbetsgruppen
Faktablad från lokala arbetsgruppen på finska (suomeksi)
Talga Graphene AB (senare Talga AB) information i Vittangi 17 juni 2019
Talgas informationsmöte i Vittangi 17 juni 2019 (video del 1, 60 minuter)
Talgas informationsmöte i Vittangi 17 juni 2019 (video del 2, 60 minuter)

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har lämnat ett flertal yttranden kring planerna med grafitgruvan:
• 2019-07-05 Yttrande avseende samråd för brytning av grafit vid Nunasvaara Södra, Kiruna kommun, Norrbottens län
• 2021-02-20 Yttrande om Talga ABs planerade grafitgruva i Vittangi (handlar om samråd kring bearbetningskoncession för Nunasvaara norra, Niska södra och Niska norra) som innehåller två separata delar:
– Talga ABs samrådsunderlag: Grafitbrytning Niska Södra, Niska Norra, Nunasvaara Norra, Kiruna kommun, Norrbottens län – Samrådsunderlag enligt miljöbalken kapitel 6 inför ansökan om bearbetningskoncession enligt Minerallagen
– 2021-02-02 Naturskyddsföreningen i Norrbottens län och Naturskyddsföreningen i Kirunas yttrande om Niska Grafitprojekt Samrådsyttrande Grafitbrytning Niska Södra, Niska Norra, Nunasvaara Norra, Kiruna kommun, Norrbottens län
• 2022-06-21 Yttrande Nunasvaara S
som innehåller tre separata delar:
– Yttrande om Ansökan om tillstånd till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun (Naturskyddsföreningen i Norrbottens län)
Karta till yttrandet visande den samlade påverkan av grafitprojektet
Second opinion gällande underlag för Talgas ansökan om grafitgruva (Jan Henriksson, Amalina Natur- och Miljökonsult)
• 2022-10-01 Yttrande om Talga ABs plan på grafitgruva i Nunasvaara Södra
Nedan är svaren på Talga ABs svar till yttrandet från 2022-06-21:
– 2022-09-25 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m vid Nunasvaara Södra, Kiruna kommun (verksamhetskod 13.10, 13.40 och 90,290-i)
– 2022-09-30 Angående Pelagias svar på Amalina Natur och Miljökonsults second opinion gällande underlag för Talgas ansökan om grafitgruva
• 2022-11-19 Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns och Naturskyddsföreningen i Kirunas slutliga yttrande till Bergsstaten angående Talga AB ansökan om bearbetningskoncession avseende Nunasvaara Södra K nr 1
• 2023-02-08 Presentation av Naturvärdesinventering Nunasvaara – en jämförelse inför Mark- och miljödomstolens förhandling i Luleå.
• 2023-02-14 Insändare i DN tillsammans med Amnesty Sápmi  ”Kräv att gruvbolag visar hur renskötseln påverkas”.
• 2023-02-21 Slutligt anförande i samband med Mark- och miljödomstolens förhandlingar om grafitgruva i Nunasvaara södra.

Den lokala arbetsgruppen i Vittangi med omnejd har lämnat in yttranden
• 2022-06-23 Synpunkter ang Talga ABs ansökan om tillstånd till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara södra i Kiruna kommun
• 2022-09-30
Yttranden över bolagets bemötande av synpunkter (exklusive rennäring) (aktbilaga 243-246)

Gabna sameby har lämnat in yttrande
• 2022-09-10 Yttrande angående TALGA AB ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m vid Nunasvaara södra, Kiruna kommun (M 1573-20) (verksamhetskod 13.10, 13.40 OCH 90.290-I)

Andra material i ärendet
• 2023-03-30 SVT Nyheter Norrbotten – Socialdemokraterna i Kiruna säger nej till grafitgruvan.
• 2023-04-05 Dom från Mark- och miljödomstolen i Umeå.

Den här tavlan finns uppsatt sedan augusti 2022 vid vägen till Nunasvaara. Tavlan är gjord av konstnären Håkan Lundström, Vittangi.
Klicka på bilden så får du tavlans position. Foto Hanna Råman.

Dela

Kommentera

One thought on “Nunasvaara – rättegången har börjat om den planerade grafitgruvan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.