Yttrande Nunasvaara S

Del av den skog som finns på Nunasvaaras sluttning och som bolagets inventering missade. Foto Urpo Taskinen 18 juni 2022.

Gruvbolaget Talga AB (Australiskt moderbolag) har för avsikt att öppna fyra gruvor väster Vittangi mellan Torne- och Vittangi älvar i syfte att bryta grafit. Företaget har ansökt om bearbetningskoncession för Nunasvaara Södra, men koncessionen är ännu inte beviljad av Bergsstaten. Företaget ansökte 2020-05-27 hos Mark-och miljödomstolen om tillstånd enligt miljöbalken till gruvverksamhet m.m. vid Nunasvaara Södra. Domstolen kungjorde ansökan 2024-02-20 : ”Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen senast den 23 juni 2022.”

Vi lämnade vårt yttrande 21 juni.

Av vårt yttrande framgår att Naturskyddsföreningen i Norrbotten anser att Nunasvaara Södra inte kan behandlas separat utan miljökonsekvenserna för samtliga fyra gruvor skall avhandlas vid ett och samma tillfälle. En fristående konsult har gjort en egen naturvärdesbedömning, vilken till stora delar avviker från den som företaget redovisar. Denna fristående bedömning har vi bifogat som en ”second opinion”. Talga har nu även till Bergsstaten lämnat in ansökan om bearbetningskoncession för Nunasvaara Norra, Niska Södra och Niska Norra.

Mark- och miljödomstolen har kallat till syn den 20 september vid Nunasvaara Södra och med den avsedda fortsatta tidsplanen att huvudförhandling planeras ske under januari/februari 2023. Vår uppfattning är således; ”Ansökan skall avvisas och bolaget skall uppmanas återkomma med en samlad ansökan för hela Vittangi grafitprojekt.”

Nedan följer vårt yttrande inklusive en second opinion från Amalina Natur- och Miljökonsult.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län yttrande 2022-06-21
Second opinion av Amalina Natur- och Miljökonsult 2022-06-21

 

Dela

Kommentera

One thought on “Yttrande Nunasvaara S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.