Klimatvarning för Cancún

Koldioxidhalten i jordens atmosfär fortsätter att öka på grund av förbränningen av fossila bränslen och skogsskövling. Inget bindande, rättvist och tillräckligt utsläppsbegränsande avtal har slutits av världens länder.

För ett år sedan samlades ledare från världens länder i Köpenhamn på FN:s toppmöte om klimat. Deras ansvar för världens framtid var uppenbart. Problemet var att de rika ländernas ledare var låsta av krav från fossila företag och välbeställda samhällsskikt, med det gemensamma intresset att materiell tillväxt och fortsatt hög konsumtion för de köpstarka är viktigare än goda livsvillkor på vår enda planet.

Det blev inget avtal, bekvämligheten segrade den gången. Rikeländernas ledare lade skulden på fattiga länder som framfört ”orealistiska krav”. De besuttna ville inte släppa sin kontroll över naturresurser och produktion.

Även om vi för tillfället upplever bistra kallgrader, så värms klimatet upp globalt. Nordpolens istäcke smälter allt mer. Årets issmältning är en av de fyra kraftigaste de senaste 30 åren (1). Ryssland härjades av vidsträckta skogsbränder i somras, och Pakistan drabbades av översvämningar. Sedan 1980 har mängden förödande stormar per år fördubblats och antalet översvämningar per år har tredubblats (2). Senaste data visar att halten koldioxid i atmosfären är 387 miljondelar, den högsta på åtminstone två miljoner år, enligt Världsmeteorologorganisationen (3). 2010 kan bli det varmaste året som uppmätts. En ny rapport visar att en miljard människors hem kan översvämmas inom 90 år (4). I New Scientist redovisar forskare nu att områden i tropikerna riskerar bli så varma att de blir obeboeliga för människor (5). Nya mätningar visar att Grönlandsisen smälter fortare är någonsin, och den har börjat smälta underifrån, vilket gör att den rör sej snabbare mot havet (6)

Det är ingen överraskning att rikare länder med väl utbyggda samhällsfunktioner på svalare breddgrader är mindre drabbade än fattiga tropiska och subtropiska länder. Och de välbeställda väljer att avvakta. När klimatkrisen kan komma att slå med kraft i de välmående nordliga länderna, när kusternas storstäder drabbas av översvämningar, när skogsbränderna blir omfattande och ihållande under somrarna, när värmeböljorna skördar dödsoffer av överhettning och skördarna börjar slå fel, då kanske det blir ett överväldigande opinionsstöd för omedelbara åtgärder med nedskurna koldioxidutsläpp framför materiellt överflöd. Problemet är att då kan det vara för sent.

Mycket pekar på att det finns en bristningsgräns vid 3 graders global uppvärmning, då uppvärmningen kan skena. Man kan likna det vid språnget som sker när is smälter vid 0 grader eller vatten övergår till ånga vid 100 grader. När nordpolsisen inte längre reflekterar solstrålningen ut i rymden värms havet snabbare, när temperaturen når en viss nivå antänds skogar lättare, koldioxid avges vid bränderna, temperaturen stiger ytterligare, ännu fler bränder blir resultatet i en uppåtgående spiral… Om dessa återkopplingar utlöses finns kanske ingen väg tillbaka.

I Köpenhamn för ett år sedan samlades inte bara ländernas ledare. Där samlades människor från hela världen för att manifestera för klimat och rättvisa; folkrörelser, grupper och aktivister, som visade upp enorm kraft, engagemang och kampanda. Folkens klimatforum sjöd av aktivitet, med seminarier, montrar och diskussioner. Det var öppet för alla intresserade, i motsats till Bella Centrum, där ledareliten som stängde in sej utom hörhåll. I den stora klimatdemonstrationen deltog 100 000 människor från hela världen, stämningen var god, med musik, dans och slagord på flera olika språk. Knappast något demonstrationståg i Nordens historia har varit större, ändå visade inte media den stora styrkan hos rörelserna. Folkrörelserna arbetade också fram Folkens klimatdeklaration (7), som visar vägen till den nödvändiga klimatomställningen, vilken vi har ställt oss bakom tillsammans med mer än 480 andra rörelser och organisationer från hela världen. I Folkens klimatdeklaration uppmanar vi varje person, organisation, regering och institution, däribland FN, att bidra till den nödvändiga omställningen av våra samhällen, till en modell som tillförsäkrar alla folk rätten till ett värdigt liv och som överlämnar en mer fruktbar planet och ett gott liv åt nu levande och kommande generationer. Denna omställning måste grunda sig på principerna om solidaritet, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet, och på insikten om att vi är en del av naturen, som vi älskar och respekterar.

Nu träffas världens ledare i Cancun i Mexico, för att återigen förhandla om vårt globala klimat. Även om det är svårt så måste vi hoppas. Vid toppmötet om världens biologiska mångfald, i Nagoya i Japan, fattade faktiskt världsledarna beslut att vidta kraftfulla åtgärder för att hejda utarmningen till 2020. Kanske gjorde man det i dåligt samvete efter Köpenhamnsfiaskot?

Nu måste vi göra vad vi kan för att sprida klimatbudskapet vidare.

Låt inte norrbottniska politiker och beslutsfattare skämma ut sej genom att bita sej fast i fossilsamhället genom att kräva låga bensinskatter, utbyggd flygtrafik och minskade subventioner till busstrafik. Det finns framåtsyftande insatser i Norrbotten, som utvecklingen vid ETC i Piteå av dimetyleter till fordonsbränsle från skogsindustrins svartlutsavfall, biogassatsningar, projektering för Norrbotniabanan och det byggs vindkraft på platser utan höga naturvärden. Vi måste välja mer lokalproducerat och åka mindre flyg och bil.

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län startar nu en klimatutbildningskampanj i alla kommuner i länet, tillsammans med Hela Sverige ska leva Norrbotten och Studiefrämjandet. Vår strävan är att samarbeta med rörelser som delar vår oro, och med kommunerna. Delta i utbildningen i din hemkommun! Gå samman med andra som delar vår vilja att göra något åt klimatet medan det finns tid. Möt vänner och vandra tillsammans mot gryningen av en värld i balans!

Krönika av Lars Andersson, 3 december 2010.

——————————————————————————————————–

Referenser:

1. Forskare refereras i DN http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-omfattande-issmaltning-i-arktis-1.1168009  Tidigare om nordpolsisen   http://www.esa.int/esaCP/SEME1Z4N0MF_Sweden_0.html

2. Enligt en studie av det tyska återförsäkringsbolaget Munich Re http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.356581/nu-kommer-den-finansiella-klimatsmallen

3. Refereras i SvD  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/debatt-om-trovardiga-hot-over_5748775.svd

4. Ref i The Observer  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/28/cancun-climate-summit-weather

5. Ref i Miljöaktuellt http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.353861/klimat-sa-kan-bastueffekten-gora-tropiska-omraden-dodliga-for-manniskan

6. Ref i Dagens klimatnyheter från Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7838169.ab

7. Folkens klimatdeklaration http://declaration.klimaforum.org/declaration/swedish