Vatten och rovdjur – vill du vara med?

vatten_vittangi_img_1390-2

Torneälven vid byn Vittangi i juni 2015. Foto Urpo Taskinen

Nu söker Naturskyddsföreningen i Norrbottens län efter intresserade medlemmar att ingå i två länsövergripande grupper; dels i en vattengrupp, dels i en rovdjursgrupp.

Vill du vara med? Ta kontakt med kontaktpersonerna!
Vattengrupp: Per Lundbäck, 073-082 73 62, per_lundback@telia.com
Rovdjursgrupp: Peder Andersson, 070-603 96 16, karlpederandersson69@hotmail.com

Allmänna frågor kan också besvaras av länsförbundets koordinator.