Upprop mot SCAs averkningar av naturskogar

ÖPPET BREV till SCA: Sluta expandera in i oersättliga skogar SCA hade sin högsta nettoomsättning någonsin, på över 20 miljarder kr1 år 2022 – en framfart som den biologiska mångfalden, klimatet, närboende och urfolk fått betala ett oerhört högt pris för. På bara 60 år har lavrika skogsmarker, som är avgörande för renbetet, minskat med […]

Läs mer

UPPROP FÖR GRUVGRUPPEN!

Det fungerar inte längre. Vi är för få. Ansökningar om undersökningstillstånd, prospekteringar, ansökningar om bearbetningskoncessioner, ansökningar om miljötillstånd och samråd i en aldrig sinande ström sköljer över oss. Vi måste kunna yttra oss i alla sakfrågor och hålla mot. Vi behöver AKUT bli fler som engagerar oss för att hantera ”gruvboomen” och grönmålandet av den ”hållbara […]

Läs mer

Den verkliga bakgrunden till Sveaskogs sänkta avverkningsnivåer i Norrbotten

Hirvirova, kalhygge på Sveaskogs mark, Pajala kommun. Foto: Marie Karlsson. 9 januari släppte Sveaskog pressmeddelandet att “de kommer sänka sina avverkningsnivåer med 45% i Norrbotten under 2023” då de inte har nått önskade resultat i sammplanerningsprocesserna med samebyarna.    Naturskyddsföreningen i Norrbotten har i ett debattinlägg  ifrågasatt Sveaskogs anmärkningsvärda sätt att anklaga samebyarna för sina begränsade […]

Läs mer

Norrbotten når inte miljömålet levande skogar 

  Krisen för skogen är ett akut problem, med avverkningar av skyddsvärda skogar, kalhyggesbruk och allt för lite skyddad skog. Och utvecklingen för miljön i skogen går åt fel håll, vilket Skogsstyrelsen konstaterar i den senaste regionala uppföljningen av miljömålet Levande skogar i Norrbottens län.   Sedan 1999 styrs Sveriges miljöpolitik av miljökvalitetsmålen. Trots att tretton […]

Läs mer

Lyckat jobb av Luleå kretsen med att få till en övergång till hyggesfritt skogsbruk för Luleå kommuns markinehav

  Nu utreder Luleå kommun hur de ska kunna bedriva  hyggesfritt skogsbruk trots att man  röstade ned medborgarförslaget om hyggesfritt skogsbruk  i samband med att en ny skogspolicy  antogs i stadsbyggnadsnämnden i somras, trots att en motion som stödde medborgarförslaget inte hade hunnit behandlats i kommunfullmäktige. Men under sensommaren och hösten har Luleå-kretsens arbetsgrupp som […]

Läs mer

Klimatanalys Norr ska kartlägga omställningen

Klimatanalys Norr

I norra Sverige pågår en satsning som kan ge stor internationell klimatnytta. Något att vara stolta och hoppfulla inför men som också kräver snabba överväganden och väcker frågor och oro. Projektet Klimatanalys Norr ska, med stöd av expertis, visa på den samlade effekten av klimatomställningen och konflikter kring mark och elanvändning i kartmaterial och andra […]

Läs mer

Upptäck Gammelskogen 2022

Efter fjolårets mycket uppskattade och vinnande koncept kommer Naturskyddsföreningen i Norrbotten att köra en favorit i repris – Upptäck Gammelskogen i Norrbotten! I Pajala kommer den första kursen att hållas redan den 10 juli! I augusti följer sedan kurser i Boden, Haparanda, Kalix, Jokkmokk och Arjeplog. Slutligen i september kommer kurser i Kiruna och Gällivare! […]

Läs mer

Upptäck Gammelskogen 2022 – nu för barn och unga!

Efter fjolårets mycket uppskattade och vinnande koncept kommer Naturskyddsföreningen i Norrbotten att köra en favorit i repris – Upptäck Gammelskogen i Norrbotten! Projektet omfattar skogskurser i 8 olika kommuner i Norrbottens län, i år riktat till personer under 26 år. Fokus ligger på kunskapsspridning och inspiration – vi vill inspirera till att lära sig mer […]

Läs mer

Ska vi lämna efter oss ett förött land?

”Vi måste bidra med de tillgångar vi har”.  Så var rubriken på en debattartikel i NSD för ett tag sedan, underskrivet av våra tre regionråd i Norrbotten. Vi delade alls inte deras uppfattning, varför vi skrev ett vanligt brev till ett av råden och trodde möjligen att vi skulle få ett svar. Det fick vi […]

Läs mer