Naturvärdesinventering i Nunasvaara – minst fem gånger så många NVOer som bolaget hittat

Vy från Nunasvaara mot Vittangi. Gammelskogen som glömdes bort av bolaget. Foto Jan Henriksson. Nu finns ett resultat av en fördjupad naturvärdesinventeringen i det av prospekteringsbolaget Talga AB planerade området för grafitgruvan i det som kallas Nunasvaara södra. Naturvärdesinventeraren Jan Henriksson, Amalina Natur- och Miljökonsult, har på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Kiruna under en intensiv […]

Läs mer

Naturskyddspriset 2020 till Rågholmens vänner

Rågholmen. Foto Madelene Berglund. Naturskyddspriset 2020 tilldelades Rågholmens vänner, Kalix för deras kamp att bevara Rågholmen öster om Kalix centralort från exploatering. Motiveringen i sin helhet löd: Madelene Berglund, Marie Karlsson och Gaute Larsen har tillsammans med Rågholmens vänner arbetat för ett bevarande av området Rågholmen, Kalix under 2020. Kalix kommun planerar för att bebygga […]

Läs mer

Slutrapport – Ängsskötsel och slåtter i Norrbottens län

Från slåttern i Aktse 2018. Klicka på bilden för fler bilder. Slutrapport från Ängsskötsel och slåtter i Norrbottens län Det härliga projektet ”Ängsskötsel och slåtter i Norrbottens län” är nu slutfört. Många mil i länet med tåg och bil har det blivit under det senaste året, och många möten med inspirerande och engagerande människor. Jag […]

Läs mer

Forskningsresan i Gällivare 24-29 juli 2017

Nu kommer Forskningsresan till Gällivare igen! Förra gången var 2004. Foto Vika Tarasova.  Anmäl dig till Forskningsresan här! Skogskämpen Anders Delin upptäckte att det finns massor av värdefulla natur och då speciellt skogar kvar att upptäcka i Sverige. Han startade därför en årligt återkommande inventeringsvecka som han kallade Forskningsresan i naturvårdens utmarker, genomförd första gången 1991. I Norrbotten har […]

Läs mer

LKAB begraver urskog under gruvavfall vid Mertainen

Skogsinventering vid Mertainen augusti 2013 Skogen öster om berget Mertainen är vidsträckt, de äldsta träden flera hundra år gamla och det saknas spår av kalhuggning. Svampar och lavar som fattas i brukade skogar finns här, kritporing, ostticka, rosenticka och många flera. Den ovanliga urskogen har översiktligt inventerats, men ingen grundlig undersökning har gjorts av om […]

Läs mer

Forskningsresan i Naturvårdens utmarker 29 juli – 3 augusti 2014

Hoppas att du kommer – i år far vi till Arvidsjaurs kommun! Forskningsresan innebär att deltagarna tillsammans besöker skogar med höga naturvärden. Vi inventerar genom att leta mossor, lavar, svampar, kärlväxter, insekter och fåglar. Vi dokumenterar arterna och ser på biotopen som helhet och dess naturvärden. Det finns artfattiga skogar med höga naturvärden. Det primära syftet med Forskningsresan […]

Läs mer

Inspirationshelg i Laponia 8-9 september

Härmed inbjuder Naturskyddsföreningen i Norrbottens län i samverkan med Tornedalens folkhögskola dig till en inspirationshelg vid Stora Sjöfallet i Laponia. Boka in datumen 8 – 9 september i kalendern redan nu! Helgen kommer att vara fullspäckad med exkursioner, aktiviteter, inspiration, föredrag och diskussioner. Välkommen för att lära dig mer om Naturskyddsföreningen, uppleva nationalparkens spännande flora […]

Läs mer

Samling inför riksstämman

Det blir vid EFS-gården Sundet, vid Gäddvik söder om Luleå. Spovarna kommer att drilla för oss och kabbelekorna att blomma vid strandkanten. Alla kretsarnas ombud och övriga som reser till riksstämman, samt alla andra intresserade medlemmar kan komma till Sundet för att delta i förberedande diskussioner inför stämman. Träffen är inte beslutande, utan vi fördjupar […]

Läs mer