Månadens skogsvän – Gun Hofgaard

Vilka är de skogsvänner som skrivit under vår appell ”Länge leve Norrbottens skogar”? Naturskyddsföreningen i Norrbotten låter nu skogsvänner komma till tals och med egna ord berätta varför skogen är så viktig. Först som Månadens Skogsvän i oktober är Gun Hofgaard, konstnär och konsthantverkare i Purkijaur väster om Jokkmokk: Ord som dyker upp när jag […]

Läs mer

Urskog i Jokkmokk hotas av kalavverkning

I Kvikkjokk har två avverkningsanmälningar av urskogsartad naturskog, på sammanlagt 55 hektar, lämnats in till Skogsstyrelsen. Området ligger i direkt anslutning till världsarvet Laponia och den föreslagna utvidgningen av Sareks nationalpark. Skogen är av största intresse för både naturvård och friluftsliv. Trots detta kan Skogsstyrelsen komma att utfärda tillstånd för avverkning.

Läs mer

Lobbyister anlitas för att rasera miljöregler

På allt fler områden upptäcker och bekräftar forskare det som naturkännare tidigt anat – att med dagens höga konsumtion av råvaror och energi, utsläpp av föroreningar och gifter, så överexploaterar och förstör vi naturen i en takt som vida överskrider dess förmåga till återhämtning och självläkning...

Läs mer

Klimatnätverksträff 23-24 oktober 2010

Helgen 23-24 oktober träffas Naturskyddsföreningens klimatnätverk. Det blir gott om tid att utbyta erfarenheter, ge och få idéer och tips om olika klimatprojekt på lördagen. På söndagen kommer vi bland annat att ha tre parallella diskussioner på olika områden (se program nedan). Vi får också besök av Pär Holmgren, meteorolog och nyvald ledamot i riksstyrelsen, […]

Läs mer

Dags för björninventering

I höst ska Norrbottens björnar räknas. Med DNA-analys ska äntligen länets björnstam kartläggas. För detta ändamål behöver Länsstyrelsen få in grunddata, dvs björnspillning. Du som vill hjälpa till med detta kan vända dig till kretsordförande i din kommun, som har både provkit och instruktioner från Länsstyrelsen. För övriga frågor kontakta rovdjursansvariga i Naturskyddsföreningen i Norrbotten: […]

Läs mer

Följ med på skogsinventeringsläger 24-29 juli!

24-29 juli 2010, Jokkmokks kommun Kom med i kampen för att rädda ett av Sveriges sista större sammanhängande gammelskogsområden! Under fem dagar gör vi lite mer ingående inventeringar i delar av området som hittills endast inventerats översiktigt. Hittills har det gjorts drygt 1000 fynd av 49 olika rödlistade arter i området, förhandlingar pågår för att […]

Läs mer

Klimatutbildning i Överkalix

Den 5 juni, världsmiljödagen, genomfördes en grundläggande klimatutbildning på Raab-gården i Nybyn utanför Överkalix. Koordinator Urpo Taskinen, som per cykel ankom den drygt 7 mil långa vägen från Juoksengi, genomförde utbildningen. Deltagarna fick lära sig grunderna i klimatfrågorna, en liten klimatguidning samt fundera och diskutera kring vilka lösningar som finns. Arrangemanget genomfördes i samverkan med […]

Läs mer